STYLE SWITCHER

Choose Colour style

Openingsuren kantoor: ma-vrij 9:00-12:30 & 13:30-17:00

Een eenvoudige en efficiënte manier om de mobiliteitsvergoeding te berekenen voor uw werknemers in de bouw? Met Multi-track Mobility berekenen wij dit automatisch. De afstand wordt berekend en vergoed op basis van het werkelijke aantal afgelegde kilometers

Bouwvakkers genieten van een bijzonder stelsel voor de betaling van verplaatsingskosten en mobiliteitsvergoeding. Zij verplaatsen zich regelmatig naar een andere bouwwerf.

Het bedrag van de mobiliteitsvergoeding wordt bepaald in functie van het aantal reëel afgelegde kilometers per dag bepaald wordt. De bedrijven moeten de mobiliteitsvergoeding altijd betalen, tenzij de werkelijk afgelegde totale afstand per dag minder dan 10 kilometer bedraagt.

Voor de bedragen wordt er een onderscheid gemaakt tussen de mobiliteitsvergoeding voor de arbeiders-chauffeurs die hun collega’s met een voertuig van de werkgever naar en van de werkplaats vervoeren, en de andere arbeiders (passagiers) De bedragen zijn dus afhankelijk of men chauffeur of passagier is. Eveneens kan het bedrag verschillen per paritair comité.

Met Multi-track Mobility kan u ook heel eenvoudig de arbeidsuren en/of prestaties per werf berekenen.

 

21